ABOUT / CV

Pracovní zkušenosti / Working experience

2015 – now penocze s.r.o. – Jednatel / CEO

2013 – now OSVČ  / Freelancer

2014 – 2018 CESTY SKLA, o.p.s. – PR, Program Director

Projekty / projects

2019 goodby Glass – online galerie 

2018  Fragi leSphere – exhibition project 

Spolupráce / Cooperation

2019 – now Glass Atelier Z – gallerist

2019 – now Huť Jakub v Tasicích – volunteer 

2018 – now Huť František v Sázavě – event manager, gallerist

2018 – 2019 Vagnerglass – visual, graphic design, webcontent

2017 – 2018 Koncept Story – shop assistant

2017 Glass Lab Session – event manager

2017 Zailla – visual, graphic design

2016  Květiny Intuitivně – visual, graphic design

2015 – now Design Box – visual, graphic design

2013 – 2014 MOOD:Czech Republic – Sales Representative

2013 – 2014 Malba a Kresba s.r.o – class lecturer

od 2011 penocze – glass studio

Pracovní stáž / Working placement

2012 – 2013 ILO – Institut Světelného Designu, Amsterdam, NL 

studio: Henk van der Geest Lichtontwerpen


Vzdělání / Educations

2006 – 2013 UJEP, Ústí nad Labem, CZ

Fakulta Umění a Designu, ateliér Sklo – doc. ak. mal. Ilja Bílek

2002 – 2006 SUPŠS, Železný Brod, CZ

ateliér: Tvarování, malování a leptání skla – MgA. Jiří Kučera a Petra Kučerová

Studijní stáže / Study internships

2011 RUFA, Roma, I 

ateliér: Malba – Gioacchino Pontrelli

2008 – 2009 MOME, Budapest, H

ateliér: Sklo – György Gáspár

Sympozia / Symposiums

2018 Sochání, Glass Atelier Z, Želízy, CZ

2017 Dny otevřených ateliéru, Sklárny Janštejn, Vysočina, CZ

2017  7. Mezinárodní sympozium rytého skla. Kamenický Šenov, CZ

2012 V ZAHRADÁCH,  Umělecké symposium ve Staňkovicích, CZ

2011 „KERAMIKA A SKLO“ Uměleckoprůmyslová Akademie Světlá nad Sázavou, CZ

Workshopy / Workshops

2010 – 2011 ISD – Institut Světelného Designu, kontinuální program, Praha, CZ


Samostatné výstavy / solo exhibitions

2015 Light is Live, Glass is Life / penocze, Galerie Glassimo, Praha, CZ

2013 dagmar petrovická : scenes, Kavárna Kavárium, Praha, CZ

2013 SCENES, Galerie Ahoj Nazdar Čau o.s., Liberec, CZ

2013 Možnosti / penocze, Městská Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod, CZ

2011 Osobní Prostor, Galerie V Zahradě, Kolín, CZ

2010 Human objects, OC Forum, Ústí nad Labem, CZ


Společné výstavy / Collective exhibitions

2019 Výstava výsledků 7. Mezinárodního sympozia rytého skla, Krajský úřad, Jihlava, CZ

2019 Řemeslo a Umění ve skle, Sklářské muzeum Nový Bor, CZ

2019 Fragi leSphere, Huť Jakub Tasice, CZ

2019 Mistrovská rytina skla, PASK, Klatovy, CZ

2019 Ryté sklo – mistři českého rytého skla, Galerie Galvína, Bechyně, CZ

2019 Glass painting isn´t lost, Huť František, Sázava, CZ

2018 Nová Generace – Výtvarný salon v Semilech, Státní okresní archiv, Semily, CZ

2018 Glass Treasure, Czech Design Store, Praha, CZ

2018 Výstava výsledků 7. Mezinárodního sympozia rytého skla, Huť František, Sázava, CZ

2017 Skleněný Poklad, Novoměstská radnice, Praha, CZ

2017 Výstava výsledků 7. Mezinárodního sympozia rytého skla, Muzeum skla, Kamenický Šenov, CZ

2016 Ten umí to a ta zas tohle, výstava řemesel, Muzeum Podlanicka, Vlašim, CZ

2013 Stanislav Libensky Award 2013, Letohrádek královny Anny, Praha, CZ

2013 Zwieseler Kölbl, Kirchplatz 3, Zwiesel, D

2013 DIPLOMKY 13, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ

2013 Sanssouci Junior Glass Match, Karlovy Vary, CZ

2012 Festival Uměleckého Skla, Galerie Minea – Carlsart, Karlovy Vary, CZ

2012 Kde je to sklo II, Pražský festival skla PF12, Galerie Malostranská Beseda, Praha, CZ

2012 Sanssouci Junior Glass Match, Karlovy Vary, CZ

2011 SiO2nH2O, IllUMINATIONS & TRANSITIONS, Mezinárodní Biennale Skla,  Strasbourg, FR

2011 Prag-Ústí nad Labem-Zlín, Tři české zdroje pro současné sklo, Glassmuseum Alter Hof herding, Coesfeld-Lette, D

2011 „Unidentified Lighting Objects“ světelné objekty, showroom ISD, Designblok´11, Praha, CZ

2011 Hmota, Barva, Světlo / Material, Color, Light, bývalý jezuitský kostel, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice, CZ

2011 Festival Uměleckého Skla, Galerie Minea – Carlsart, Karlovy Vary, CZ

2011 Sanssouci Junior Glass Match, Karlovy Vary, CZ

2010 Stanislav Libensky Award, Letohrádek královny Anny, Praha, CZ

2010 Diplomky 10,  Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ

2010 “…sklo…“, Vlastivědné museum a galerie, Česká Lípa, CZ

2008 Sanssouci Junior Glass Match, Karlovy Vary, CZ

2007 TALENTE 07, München, D


Veřejné Instalace / Public Installations

2019 pop-up no.1, goodby Glass, Pasáž českého designu, Praha, CZ

2018 Fragi leSphere, Design Shaker, Praha, CZ

2017 Les / penocze, světelná instalace a projekce, GASK, Kutná Hora, CZ

2017 SLOU Fashion Days, osvětlení, Vnitroblock, Praha, CZ

2017 Design Piknik / penocze, instalace, Počátky, CZ

2017 Czech Design Week / penocze, Praha, CZ

2017 Světelný obraz / penocze, GASK, Kutná Hora, CZ

2015 ³akt / penocze, světelná instalace, Czech Design Week, Praha, CZ

2015 web / penocze, světelná instalace, Czech Design Week, Praha, CZ

2015 UV8BIT, světelná instalace, Studentská noc, ČVUT, Praha, CZ

2014 Křemíkové nebe, světelná instalace, Studentská noc, ČVUT, Praha, CZ

2011 Trafficity, světelná instalace, showroom ISD, Designblok´11, Praha, CZ

2011 Světelné objekty pro klub Aeroport, 46. Mezinárodní Filmový Festival, Karlovy Vary, CZ

2011 Tepna / Artery – Lighting Guerilla ISD, světelná a zvuková sight-specific instalace, Vltavská, Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Praha, CZ


Zastoupení ve sbírkách / Representation in collections

2017 Muzeum skla, Kamenický Šenov, CZ

2017 Skleněný poklad, Huť František, Sázava, CZ


Publikace / Publications

2018 České sklo/Czech Glass, Sylva Petrová, UMPRUM, CZ

2017 penocze 2011 – 2017, katalog, penocze, CZ

2017 Skleněný poklad, katalog k aukční výstavě ateliérového skla, Cesty skla, CZ

2015 Neues Glas, New Glass, Art & Architecture No3/2015

2013 Stanislav Libensky Award 2013, Kolektivní katalog, Foibos, a.s., CZ

2011 SiO2nH2O, IllUMINATIONS & TRANSITIONS, kolektivní katalog, Strasbourg, FR

2010 Stanislav Libensky Award & Sklo.Klasik 2010, kolektivní katalog, Foibos, a.s., CZ

2010 Diplomky 2009/2010, kolektivní katalog, CZ

2007 Talente 07, kolektivní katalog, München, D

2005 SUPŠS, kolektivní katalog, Železný Brod, CZ

MgA. Dagmar Petrovická (*1987) absolvovala v letech 2002–2006 SUPŠ Sklářskouv Železném Brodě v oddělení malovaného skla pod vedením Jiřího a Petry Kučerových (studio Cave Canem). V letech 2006–2013 studovala v ateliéru Sklo na FUD UJEP v Ústí nad Labem pod vedením Doc. ak. mal. Ilji Bílka. Během studia získala stipendia na zahraniční stáže. V roce 2008–2009 navštěvovala ateliér Design skla pod vedením Györgyho Gáspára na MOME v Budapešti. V roce 2011 ateliér Malba pod vedením Gioacchino Pontrelli na RUFA v Římě a v roce 2012–2013 absolvovala pracovní stáž v Institutu světelného designu ILo v Amsterdamu pod vedením Henka van Der Geesta.
M.A. Dagmar Petrovicka (*1987) graduated in years 2002–2006 at The High School of Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod in Glass shaping, painting and etching studio, lead by Jiri Kucera and Petra Kucerova (studio Cave Canem). In years 2006–2013 she studied at Glass studio in FAD UJEP in Ústí nad Labem, lead by Doc. ak. mal. Ilja Bilek. During studies she received grants for internships. In 2008–2009 she attended Glass design studio, lead by Gyorgy Gaspar at MOME in Budapest. In 2011 Painting studio, lead by Gioacchino Pontrelli at RUFA in Rome and in 2012–2013 she attended working placement in Lighting Design Institute Ilo in Amsterdam, lead by Henk van der Geest.
V roce 2011 Dagmar začala spolupracovat s Evou Novákovou a Irenou Czepcovou. Věnují se převážně skleněným instalacím a světelnému designu pod názvem penocze. V roce 2015 společně založily společnost penocze s.r.o. From 2011 Dagmar started cooperate with Eva Novakova and Irena Czepcova. They focus mainly on glass installations and light design. In year 2015 they jointly established the company penocze ltd.
Dagmar hledá inspiraci v textech, rozhovorech, v odborné literatuře či čerpá z vlastních myšlenkových procesů nad různými situacemi, stavy či pocity. Čerpá též z grafických sdělení a minimalismu. Hledá krásu a vyšší smysl v jednoduchých formátech a industriálních materiálech. Dagmar finds inspiration most in texts, interviews or in the literature. She draws mainly from her own thought processes of different situations, states and feelings. Also she draws on graphic communication and minimalism. She is looking for beauty and higher meaning in simple formats and industrial materials.