INSTALLATIONS

SILICON HEAVEN / 2014

feat. Pedra Negra


GLASS INTERVENTION  / 2012 – 2014

–  Glassworks Frantisek in Sazava

 – Art symposium, Staňkovice

Traditional culture is closely connected with regional areas in which we live. It has a major impact on our personal life and self–expression in society. This phenomenon manifests itself in a folk gardening, which openly reflects fundamental social and cultural aspects of the region. These gardens serve as a gallery in which we can see and perceive their atmosphere. Seeing variability of forms, relationship to the lifestyle of the population and traditional production.

Tradiční kultura úzce souvisí s krajovou oblastí, v níž žijeme. Má zásadní vliv na náš osobní život a vlastní vyjádření jedince ve společnosti. Nejlépe se tento fenomén projevuje v lidovém zahrádkářství, které otevřeně zrcadlí základní sociální a kulturní aspekty dané lokality. Tyto zahrady slouží jako galerie, do nichž můžeme nahlédnout a vnímat jejich atmosféru. Vidět proměnlivost forem, vztah k životnímu stylu obyvatel i tradiční produkci v regionu. Jsou to prospěšná místa, ať už pro pěstování rostlin, či plodů sloužících ke stravování, tak i pro odpočinek, pro společenskou – sousedskou komunikaci nebo pro kreativní tvorbu. Je to svobodný osobní prostor. V této závislosti jsem na sympoziu „V Zahradách“ ve Staňkovicích realizovala tři instalace Glassgrass, Bluegrass a Firewood. Reflektují lidové zahrádkářství na Jablonecku, jež v mnoha případech vychází z tradiční výroby skla a bižuterie. Každá Instalace je vytvořená ze skleněných polotovarů a umístěná v různých částech vybraných zahrad, tím si zachovávají svoji specifičnost v daném prostředím. Glassgrass využívá prostoru předzahrádky situované přímo na návsi v bezprostředním kontaktu s veřejností. Stává se konzumem a záměrně pracuje s kýčem.Bluegrass je instalace spíše meditativního rázu, která nachází uplatnění v tiché zadní části rozlehlého zahradního sadu. A Firewood svou vnitřní strukturou skleněných mačkárenských tyčí doplňuje členící stěnu zahrady postavenou ze zásob dřeva na zimu.


ARTERY / 2011

feat. Jan Hejzlar, Milan Šimánek, Ondřej Chalupský

 


LINQUE / 2011