Sklo v hlavní roli

vernisáž: 16/12 2021 | 17 hodin
Výstavu zahájí: Čestmír Vančura
Kurátorka výstavy: Miroslava Ptáčková
Hudební performance: Adam Hejduk a kolektiv

Výstava Sklo v hlavní roli představuje tvorbu deseti současných českých sklářských výtvarníků. Jsou jimi Irena Czepcová (*1986), Zdeňka Fusková (*1994), Adam Hejduk (*1992), Tomáš Krejčí (*1994), Zuzana Kubelková (*1987), Jakub Petr (*1987), Dagmar Petrovická (*1987), Vendulka Prchalová (*1989), Tomáš Prokop (*1992), Barbora Štefánková (*1991).

Představujeme nejvýraznější osobnosti na poli současné české sklářské scény do 35 let, které vládnou velkým potenciálem s možností ovlivnit další směřování českého autorského skla. Jejich vášeň pro tak jedinečný materiál, jako je sklo, neutuchající píle, touha experimentovat a chuť objevovat jim otevírají nové možnosti a cesty.

Partneři: Kovárna VIVA a.s., Nadační fond Kovárny VIVA, POZIMOS, a.s., SPUR a.s., NAVI CZ, s.r.o.

Výstava je uspořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury Č, ZlínR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína.

Výstava potrvá do 27. 2. 2022

Slovo kurátorky

Příběh výstavy Sklo v hlavní roli se začal psát už před několika lety. V uměleckém prostředí se pohybuji nejenom coby kurátorka, ale především jako sklářská výtvarnice. Úzce se tak prolínají oba pohledy, na jejichž základě se setkávám nejen s řadou otázek z kurátorské oblasti, ale především výzev vůči začínajícímu umělci, který se snaží nalézt vlastní cestu a osobitý umělecký výraz. Jsou to právě čeští sklářští výtvarníci, kteří v minulosti přes všechny dobové překážky dokázali ohromit svět svými tvůrčími schopnostmi, respektem k tradici a rozvojem technologií.

Naše generace se narodila do svobodného světa, v němž v podstatě nejsme limitováni. Vyrůstali jsme v demokratické společnosti, kde si každý může hledat svůj směr, uplatnění ale i mantinely. Důležitá je svoboda se výtvarně projevit a možnost tvořit tak, jak to každý sám cítí. Umělecká tvorba je proces, který se neustále vyvíjí a proměňuje. Na počátku ovšem vyplynuly otázky, od nichž se vše odvíjelo – Jakým způsobem se proměňuje tvorba českých sklářských výtvarníků do třiceti pěti let v autorské tvorbě? Co ovlivňuje jejich tvorbu a přístup v autorském skle?

Současnou českou sklářskou scénu tvoří několik výjimečných osobností, na něž je dobré poukázat. Cílem nebude představit množství autorů, ale upozornit na autory s originálním přístupem ke sklu. Proto bylo nutné předem stanovit kritéria výběru sklářských výtvarníků. Z výběru hlavních kritérií mohu uvést například – účast v mezinárodní soutěžní výstavě skla Stanislav Libenský Award mezi lety 2009-2019, věkové omezení do 35 let, dalšími kritérii jsou i tvorba s materiálem skla jako s hlavním výrazovým prostředkem, hledání nových cest a způsobů vyjádření v oblasti individuálního uměleckého skla, experimentátorství kombinující různé materiály nebo technologie, atp. Již výběr do nejužšího kroužku byl subjektivní, avšak poctivý – na základě získaných teoretických a praktických zkušeností v oboru.

Další kroky vedly již k osobnímu poznání sklářských výtvarníků. Měla jsem to štěstí, že mě všichni oslovení srdečně, s přátelským úsměvem přijali a podělili se mnou o své dosavadní zkušenosti, názory a myšlenky. Výsledkem rozhovorů se stala publikace Sklo v hlavní roli (Ptáčková, 2020), která přinesla nejen výpovědi o jejich přístupu a tvorbě, ale zachytila také jejich autentické, mnohdy neotřelé názory.

Stejnojmenná výstava Sklo v hlavní roli tak představuje tvorbu deseti současných českých sklářských výtvarníků. Jsou jimi Irena Czepcová (*1986), Zdeňka Fusková (*1994), Adam Hejduk (*1992), Tomáš Krejčí (*1994), Zuzana Kubelková (*1987), Jakub Petr (*1987), Dagmar Petrovická (*1987), Vendulka Prchalová (*1989), Tomáš Prokop (*1992), Barbora Štefánková (*1991). Jedním z nejdůležitějších aspektů tvorby je pro ně samotný proces, jenž odkazuje k experimentálnímu přístupu. Velkou mírou k tomu přispívá i objevování a zkoumání hranic možností jak materiálových a technologických, tak osobních.

Při realizaci projektu jsem měla možnost se setkat s nejvýraznějšími osobnostmi na poli současné sklářské scény, které vládnou velkým potenciálem s možností ovlivnit další směřování českého autorského skla. Jejich vášeň pro tak jedinečný materiál, jako je sklo, neutuchající píle, touha experimentovat a chuť objevovat jim otevírají nové možnosti a cesty.


Miroslava Ptáčková