Stodola Vest 2023

Pokud bys nás chtěl/a podpořit, můžeš zaslat finanční dar v jakékoliv výši, protože každá koruna se počítá.

číslo účtu: 670100-2215867698/6210

variabilní symbol 23060203, nebo zpráva pro příjemce „stodola“

DĚKUJEME!

Dagmar & Tereza