Ryté sklo

Mistři nejen rytého skla

7. Mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově 2017

Radniční výstavní síň, Magistrát města, Nám. Přemysla Otakara II. 1, České Budějovice

Termín: 19. 10. – 8.11. 2019

Kurátor výstavy: Dita Hálová

Grafický design: MgA. Jana Hradcová

Architektonické řešení fundu z materiálu DUKTA: MgA. Petr Duba

Výstava objektů sklářských výtvarníků a mistrů rytiny představuje tradiční české

řemeslo spojené především s Kamenickošenovskem. Na dílech vyjímečných svým

zpracováním se návštěvníci seznámí s možnostmi využití této techniky na vázách,

nápojových sklech a špercích v realistickém i abstraktním výtvarném provedení

autorů všech generací. Prezentace je společná s ukázkami výsledků sklářského

sympozia na posterech s informacemi o všech účastnících.

Výstava a katalog jsou podpořeny Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem

kultury ČR.

Výstavující: Pavlína Čambalová / Tereza Klimentová / Dagmar Petrovická / Ladislav

Průcha / Soňa Třeštíková / Jan Schindler / Jaroslava Votrubová

7. Mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově 2017

Vystavující a účastníci: Ieva Birgele, Lotyšsko / Pavlína Čambalová, Česká republika / Marie Ducaté, Francie / Takeshi Ito, Japonsko / Tomáš Lesser, Česká republika / Magdalena Pejga, Polsko / Dagmar Petrovická, Česká republika / Sabina Ramershoven, Německo / Patrick Roth, Rakousko / Lada Semecká, Česká republika / Jan Schindler, Česká republika / Ioana Stelea, Rumunsko / Studio IRDS (Račková, Suchopárek), Česká republika / Edmond Suciu, Rakousko / Jiří Tesař, Česká republika / Jaroslava Votrubová, Česká republika / Tinne Vroonen, Belgie / Maciej Zaborski, Polsko

Hosté: Karel Bečvář, Švédsko / Charlie Parriot, USA / Cappy Thompson, USA

Studentská část sympozia: Cindy Domagalski, Německo / František Jungvirt, Česká republika / Liene Knēta, Lotyšsko / Antonín Kučera, Česká republika / Alena Lišková, Česká republika / Iskra Romanova, Bulharsko / Alisa Stoilova, Bulharsko / Marcin Zając Polsko / Daniela van Arkel Německo

Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Pavla Mrkuse a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Heleny Koenigsmarkové.

Výstava výsledků 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově 2017 se

odehrává v rámci putovní výstavy k dvaceti letům založení sympozia. K jubileu vychází publikace Dvacet let mezinárodních sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově zahrnující rovněž informace z teoretického sympozia a obrazové ohlédnutí za šesti předchozími sympozii. Ve dnech 11. – 17. září 2017 se konalo Mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově. Na 7. ročníku trienále se aktivně podílely téměř dvě desítky výtvarníků a devět studentů, zastupujících nejen domácí scénu, ale i evropskou a americkou. Účastníky vybírala odborná komise složená z řad organizátorů i renomovaných umělců, sklářských výtvarníků a designérů: Jitka Skuhravá, Pavel Kopřiva, Pavel Mrkus, Jára Šára, Jana Hradcová, a také kurátorů a teoretiků nejen moderního a současného skla: Helena Braunová, Milan Hlaveš, Jaroslav Polanecký, Dita Hálová. Na základě jejich výběru do Kamenického Šenova přijeli autoři např. z Belgie, Bulharska, Francie, Japonska, Lotyšska,

Polska, Rumunska, či již tradičně z Rakouska a Německa. Účast na sympoziu byla proto považována za vysoce prestižní záležitost. K nedílným součástem a specifiku šenovských setkání patří teoretické sympozium. Přináší odborné poznání českého i světového rytého skla a také informace ze zahraničí o odborném dění v tomto oboru v muzeích a výzkumných institucích. Doplňují je zajímavosti od samotných tvůrců skla, kteří bývají často ve svých zemích pedagogicky činní. Mimo umělců přednesli své příspěvky na sympoziu také badatelé, teoretici a kurátoři, které ryté sklo zaujalo: Helena Braunová, Jaroslav Polanecký, Jitka Bažantová, Michal Gelnar, Milan Hlaveš, Jitka Lněničková, Tereza Šváchová a další.

V místě sympozia působí nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci vždy velmi intenzivně podílí, stejně jako samotné Město Kamenický Šenov. V prostorách SUPŠS se odehrává praktická část sympozia. Z prací vytvořených účastníky sympozia vznikla unikátní kolekce, která byla vystavena v roce 2017 ve sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.

Nyní se s ní můžete seznámit u vás.

Dita Hálová, kurátorka výstavy